Kaj vse lahko vključujejo nagrobni napisi

Nagrobni napisi

Nagrobni spomeniki so namenjeni spominu na preminule osebe. Na takšen način simbolično poskrbimo za urejen prostor, kjer lahko v miru počivajo. Urejenost groba in vse, kar sodi poleg, pa je seveda v veliki meri odvisno od svojcev pokojnikov. Izdelovalci nagrobnikov morajo praviloma upoštevati vse želje svojih strank in nagrobni spomenik urediti tako, kot so si zamislili. Pri naročanju spomenika je treba pomisliti na številne dejavnike. Ključno je vedeti, iz kakšnega materiala bo izdelan, kakšne barve ga bodo krasile, kakšna bo oblika in ne nazadnje kakšen bo tudi nagrobni napis. Pomembno vlogo nosijo tudi različni nagrobni dodatki.

Za izdelavo nagrobnega spomenika torej lahko izbiramo med različnimi materiali. Na voljo so na primer marmor, granit, kvarcit, peščenjak, skriljavc. Spomenik lahko krasijo tudi različni dodatki, na primer kipi, plošče, križi.

Pomembna vloga nagrobnega napisa

Nagrobni napisi so vsekakor pomemben del spomenikov. Omogočajo nam, da lahko takoj ugotovimo, kdo v grobu počiva. Takšni napisi vključujejo ime in priimek umrlega, lahko tudi letnico rojstva in letnico smrti. Priljubljeni so tudi različni žalni verzi. Z napisi na grobu na nek način izrazimo spoštovanje do pokojnih oseb. Poleg napisa pogosto zasledimo tudi sliko.

Nagrobni napisi za spomin na umrle

Napisi na grobu so lahko različnih vrst. Na razpolago so na primer keramični, kovinski, peskani, strojno ali pa ročno izdelani nagrobni napisi. To je odvisno od želje posameznikov oziroma naročnikov.

Za še lepši izgled groba

Primerno izbran material, oblika in velikost nagrobnega spomenika poskrbijo za dovolj lep izgled. Za še lepši videz pa so lahko dodani najrazličnejši nagrobni dodatki. Na voljo so kipi, stojala za sveče, vrtnice, golobčki, vaze, luške. Tudi z njimi izražamo spoštovanje in mir do pokojnih oseb.

Nagrobni spomenik in napis naročimo pri kamnoseku

Pri nas in tudi drugje po svetu kamnoseštvo velja za zelo cenjeno pa tudi iskano obrt. Kamnosek mora biti zelo spreten pri opravljanju svojega posla. Dobro mora poznati številne materiale ter kamnine. Imeti mora tudi sposobnost vizualne zasnove. Med najbolj znana dela kamnosekov pa zagotovo sodijo izdelovanje nagrobnih spomenikov, napisov na njih ter izdelovanje nagrobne opreme.

Nagrobni spomeniki
Nagrobni spomeniki so izdelani iz različnih materialov

Dobro izbran kamnosek vam bo izdelal kakovosten grob in vse, kar sodi poleg. Obenem vam bo znal svetovati, kakšen spomenik je najprimernejša izbira.

Vrhunsko oblikovani nagrobniki

Če načrtujete izdelavo nagrobnega spomenika, vam pri tem lahko pomagajo strokovnjaki. To so praviloma kamnoseki, ki vam lahko pomagajo uresničiti vse vaše načrte in ideje. Prav tako lahko svetujejo glede trendov, uporabe primernih materialov pa tudi glede primerne prostorske umestitve. Na voljo so vrhunsko oblikovani nagrobniki. Lahko si na primer omislite delo priznanih oblikovalcev in likovnih umetnikov.

Nagrobni spomenik vam izdelajo v podjetju VM Kunovar d.o.o.

Pomembno je, da je nagrobnik izdelan iz kakovostnega kamna, kot so na primer granit, marmor in tehnični granit. Na nagrobnik vam kamnoseki lahko vklešejo tudi napis, namestijo kovinske črke, simbole ter podobno. Poleg nagrobnikov so na voljo tudi robniki, kamnite nagrobne vaze in lučke.

Obnova dotrajanega nagrobnika

Kamnoseki lahko poskrbijo tudi za obnovo dotrajanega nagrobnika in ne samo za izdelavo povsem novega. Pri njih lahko naročite na primer čiščenje, brušenje ali pa zamenjavo poškodovanih delov. Prav tako je na voljo izdelava povsem novega napisa na nagrobniku, lahko pa vam obnovijo star zapis.

Na voljo so tudi vnaprej pripravljeni grobovi. Na takšen način vam kamnoseki omogočajo, da si lahko izberete najprimernejši nagrobnik, kamnite nagrobne vaze, lučke, sveče in druge nagrobne dodatke. Grob z že postavljenim spomenikom je tako na voljo takoj; tudi v zimskem času, ko se praviloma takšne storitve v kamnoseštvu ne opravljajo. Z izbiro že urejenega groba pa lahko poskrbite, da pogreb poteka ob že urejenem grobu.

Največje prednosti najboljših kamnosekov

Kamnoseštvo je torej dejavnost, ki se ukvarja tudi z izdelavo nagrobnih spomenikov in številnih dodatkov, kot so na primer kamnite nagrobne vaze. Pomembno pa je, da si pri izdelavi ali obnovi groba izberete preverjenega kamnoseka.

Za najboljše kamnoseke so značilni dolgoletna tradicija, strokovnost, izkušnje, osebni pristop ter svetovanje, vrhunski dizajn in poudarek na detajlih, uporaba najbolj kakovostnih materialov, vrhunsko kamnoseštvo in obdelava, ne nazadnje še kratki roki izdelave.

Virtualni ogled pokopališč

Pri načrtovanju groba je dandanes na voljo veliko dobrih rešitev. Še preden se odločite za najprimernejši nagrobni spomenik, si lahko nekatera pokopališča ogledate tudi virtualno. Na takšen način lahko pridete do dobrih idej, kako bi lahko izgledal grob, ki ga boste naročili po meri. V oči pa vam lahko pri ogledovanju padejo tudi manjši detajli, na primer moderno zasnovane kamnite nagrobne vaze, ki lahko samo še polepšajo spomenik.

Objave iz iste kategorije: