DDV številka v Sloveniji

Vsaka oseba mora prijaviti davčnemu organu, kdaj bo pričela opravljati dejavnost kot davčni zavezanec. Prav tako mora obvezno predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek mora predložiti v primeru, če je verjetno, da bo v zadnjih 12 mesecih presegel 50 000 evrov obdavčljivega prometa. 

Čeprav vrednost davčnega zavezanca verjetno ne bo presegla 50 000 evrov, se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, vendar mora svojo izbiro v tem primeru uporabljati najmanj 60 mesecev. 

Kdo se še lahko odloči za vključitev v DDV sistem 

Za prostovoljno vključitev v sistem DDV se lahko odloči tudi davčni zavezanec, ki je član kmečkega gospodinjstva, ne glede na to, ali katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7 500 evrov. Svojo izbiro mora prav tako uporabljati 60 mesecev. 

Zahtevek za izdajo DDV številke v Sloveniji mora predložiti tudi davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora po zakonu plačati DDV izključno prejemnik storitve, ter davčni zavezanec, za katerega so na ozemlju Republike Slovenije opravljene storitve, za katere mora plačati DDV. 

Davčni zavezanec, ki opravlja samo dobave storitev ali blaga, za katere ni upravičen do odbitka DDV, ter pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ter opravlja pridobitve znotraj Unije, morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV za mesec, za katerega je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegal 10 000 evrov. 

Za namene DDV se pravna ali fizična oseba lahko identificira že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, na primer s prvo nabavo blaga, nakupom opreme. Davčnemu organu je treba v tem primeru priložiti pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt in listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti. 

Davčni zavezanec pridobi identifikacijsko številko za DDV. Ta je sestavljena z davčne številke in predpone SI. 

Kje in kako se odda zahtevek za številko DDV 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV zavezanec davčnemu organu odda elektronsko, in sicer preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. 

Obrazec s predpisanimi dokumenti se lahko predloži tudi direktno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mestu – točke VEM. K vlogi se predloži pogodbe, predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti. 

Preberite tudi članek Kaj je optimizacija delovne sile in zakaj bi jo morali narediti?

Objave iz iste kategorije: