Praznenje greznic in odvoz fekalij

Marsikatera stavba v Sloveniji ni priključena na javni kanalizacijski sistem, ki bi skrbel za pot odpadnih voda in fekalij do mestne čistilne naprave, kjer se poskrbi za primerno predelavo oziroma očiščenje. Pri takšnih stavbah so se v preteklosti postavljale greznice, danes pa je potrebna vgradnja male čistilne naprave, brez katere po zakonu več ne smemo graditi.praznjenje greznice

Zakaj je odvoz fekalij ključnega pomena za zdravje?

O nevarnosti človeških fekalij nas je v praksi dobro poučila zgodovina, saj lahko najdemo v začetku razcveta sodobne civilizacije precej nevarnih bolezni, pri katerih je okužba izvirala prav iz fekalij. Tako vemo, kako smrtonosna je lahko okužba s tifusom. Največja težava je seveda pronicanje fekalij v pitno vodo, ki je zato lahko okužena tako z bakterijami kot z virusi – na primer z virusom E. coli, rotavirusi, virusi hepatitisa. Prav tako se lahko zaradi fekalij v pitni vodi pojavijo paraziti.
Skrbno ravnanje s fekalijami je tako ena glavnih nalog sodobno razvitega sveta, ki se zaveda, da lahko ob nepazljivosti pride tudi do resne grožnje za zdravje prebivalstva. Žal pa ni tako tudi v nerazvitih delih sveta, kjer ljudje še vedno množično obolevajo zaradi bolezni, ki jih imamo predvsem za posledico slabe higiene oziroma slabega ravnanja s fekalijami. In glede na to, da po podatkih Združenih narodov kar 2,5milijarde ljudi nima dostopa niti do stranišč ter svojo potrebo opravljajo kar na prostem, se dejansko niti ne moremo čuditi, da so v nerazvitem svetu še vedno prisotne bolezni, ki veljajo pri nas že bolj kot ne za »eksotične«.

Kako poskrbeti za odvoz fekalij?


Za praznjenje greznic in odvoz fekalij je včasih marsikje poskrbel kar kakšen kmet, danes pa je odvoz fekalij na srečo reguliran z zakonom. Z dejavnostjo se ukvarjajo zgolj komunalna podjetja z licenco, pri katerih smo lahko prepričani, da bodo greznico izpraznila in očistila, fekalije oziroma goščo iz greznice pa odpeljala na čistilno napravo, kjer bo poskrbljeno za primerno razgradnjo. Praznjenje greznice in odvoz fekalij sta strogo regulirana ravno zaradi nevarnosti, ki bi jo neprimerno ravnanje s fekalijami pomenilo za zdravje ljudi in tudi za čistočo okolja. Kvalitetnostoritev vam ponuja tudi Komunala Mežan.
Greznico je treba izprazniti vsaj enkrat na tri leta, za pravočasnost praznjenja pa je odgovoren lastnik stavbe. Tudi v primeru, da imate malo komunalno čistilno napravo, ste sami odgovorni za njeno praznjenje in naročilo komunalne službe, ki bo opravila blato iz usedline ter poskrbela za varen odvoz fekalij. Pri malih čistilnih napravah je za praznjenje potrebno poskrbeti vsaj na vsaki dve leti.

Objave iz iste kategorije: