Znanje o naši zgodovini na dlani

Kaj bi sploh vedeli o naši zgodovini, če ne bi imeli vede, ki se imenuje arheologija. Pisni viri so omejeni in nekateri sploh niso več ohranjeni. Ustno izročilo je včasih netočno in težko preverljivo. Zgubljajo se pomembni podatki od kje smo in od kod izviramo. Če pogledamo še naprej nam arheologija lahko poda še druge odgovore. Kakšno je bilo življenje pred razvojem človeštva. Kakšni so bili začetki razvoja človeka. Kakšna kultura se je razvijala in kako se je razvijal in spreminjal človek skoz čas.

Odgovori moderne arheologije

Tako kot se razvija človeštvo, tako se razvija tudi arheologija. Uporablja se vse več novih tehnik, znanj in spoznanj. Delo je znanstveno. Z arheologijo se ukvarjajo ljudje, ki imajo veliko izkušenj in znanja. Z uporabo modernih tehnologij, praktično ni več vprašanja, na katerega arheologija ne bi znala odgovoriti. Vsa najdišča se proučujejo iz znanstvenega vidika. Najdišča so lahko naključna, vse bolj pa se išče načrtno. Tudi pri teh opravilih se uporabljajo vse bolj moderne tehnike, ki nam že pred pregledom terena odgovorijo na vprašanja, kje sploh iskati.

Še bolj pa so moderne tehnike v pomoč pri samem pregledu terena, kjer lahko z raznimi radarskimi ali sondnimi sistemi določamo mikrolokacijo najdišč. Tudi pred vsako prenovo ali večjo gradnjo infrastrukture, je uporaba arheologije nujna. Zaščitijo se vse morebitne najdbe, ki se odkrijejo z izkopavanji ob pripravi terena na gradnjo.

Arheologija za staro in novejšo zgodovino

Arheološko delo poteka predvsem z izkopavanji in preučevanjem izkopanin. Novejšo zgodovino se preučuje tudi s pisanimi viri, kjer se na podlagi teh virov lahko locira pomembna najdišča. S pomočjo arheologije tako odkrivamo pomembna dejstva o življenju naših prednikov. Kakšna je bila kultura, običaji, uporaba predmetov in še in še. Manjkajoči drobci se križno preiskujejo z uporabo drugih ved.

Arheologija si pri tem pomaga z različnimi znanstvenimi področji. O vsaki najdbi lahko sestavi popolno celoto in odgovori na množico vprašanj. Bolj zahtevno je preiskovanje starejše zgodovine, kjer nam pisani viri ne morejo biti v pomoč. Pa kljub temu z uporabo modernih tehnik lahko določamo iz katerega obdobja izkopanine izhajajo. Danes z veliko natančnostjo lahko določimo starost izkopanine. Tako arheologija vse bolj natančno odkriva preteklost našega planeta, od nastanka naprej.

Objave iz iste kategorije: